PAMOKA SENGIRĖJE

METODINĖS REKOMENDACIJOS BIOLOGIJOS MOKYTOJUI

1. APIE FILMĄ

Dokumentiniame filme “Sengirė” pristatomas beveik 800 metų skaičiuojančio miško gyvenimas. Lietuvoje vis dar aptinkama šių natūraliai susiformavusių miškų plotų. Tačiau Vakarų Europoje sengirių jau seniai nebelikę. Režisierius kartu su mokslininkų komanda tyrinėjo šias saugomas teritorijas ir per ketverius metus užfiksavo paukščių, žinduolių, vabzdžių bei kitų miško gyventojų gyvenimo akimirkas.

Kino kritikai filmą įvertino kaip filosofinį kūrinį, skatinantį apmąstyti pamatines gyvenimo vertybes, gamtininkai - kaip galimybę pamatyti unikalų ir mažai pažįstamą gamtos pasaulį, kuriam iškilusi grėsmė išnykti.

Filme matysite

Žiema

Pavasaris

Vasara

Ruduo

Ir vėl ateina žiema

2. PAMOKOS SENGIRĖJE TIKSLAI

3. FILMO SĄSAJOS SU BENDROSIOMIS PROGRAMOMIS

Filme pateikiama medžiaga tiesiogiai siejasi ir leidžia pagilinti bei plėtoti šias veiklos sritis:

Koncentras

Bendrųjų programų (2008 m.) punktai

7 - 8
  • 1.7, 1.7.3.,
  • 3.3., 3.3.1., 3.4., 3.4.1., 3.4.2., 3.4.3., 3.4.4., 3.4.5.,
  • 4.1., 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3.,
  • 4.2, 4.2.1., 4.2.2., 4.2.3.,
  • 4.3, 4.3.5.
9 -10
  • 3.4., 3.4.1., 3.4.2, 3.4.3
  • 4.1, 4.1.1., 4.1.3, 4.1.4
  • 4.2, 4.2.2., 4.2.3.
  • 4.3., 4.3.5.
11-12
  • 7.3., 7.4., 7.5., 7.6., 7.7., 7.8

* Užduotys, sukurtos filmui, “nepadengia” visų su filmu susijusių programos punktų. Mokytojas gali aptarti nepaminėtus punktus po peržiūros savo nuožiūra.

4. PRIEŠ FILMO PERŽIŪRĄ

4.1 Rekomenduojama, kad prieš filmo peržiūrą mokytojas:

4.2 Klasės, užduotys ir atsakymai:

Kviečiame mokytojus parašyti elektroninį laišką adresu pamoka@sengire.lt . Parašykite savo vardą, pavardę, mokomąjį dalyką, klasę/klases su kuriomis žiūrėsite filmą ir mokyklą, kurioje dirbate. Pasistengsime kuo greičiau Jums atsiųsti slaptažodį, kuris leis atsisiųsti pamokos užduotis bei atsakymus. Kilus klausimams skambinkite +37061810909 (Mindaugas)

Klasės, užduotys ir atsakymai

* Užduočių lapus rekomenduojama išdalinti prieš filmą, kad vaikai jų nepamirštų atsinešti.

4.3 Užduotis galima atlikti:

a) grupės nariai pasidalins užduotis. Kiekvienas/poros bus atsakingi už jiems tekusioms užduotims reikalingos informacijos surinkimą. Po filmo kiekvienas/poros pateiks atsakymus į savo užduotis ir aptarę juos surašys.

b) stebės filmą, o po jo kartu tardamiesi atliks visas užduotis.

5. PO FILMO PERŽIŪROS

Prieš aptariant filmą galima kartu su mokiniais peržiūrėti režisieriaus interviu A. Tapino laidoje arba pasiūlyti mokiniams tai padaryti savarankiškai:

5.1. Filmo aptarimas

Rekomenduojama su mokiniais diskutuoti (argumentuojant!) ir aptarti šiuos filmo aspektus:

Klausimai/aspektai diskusijai

Komentarai

Apie ką šis filmas? - kiekvienas užrašo po sakinį ar žodį, kuris asocijuojasi su tuo, ką jie matė arba jautė žiūrėdami filmą;
- svarbu, kad mokiniai išsakytų, ką suprato ir jautė, pagrįstų savo nuomonę.
Kokią pagrindinę žinutę žiūrovams siunčia režisierius? - diskusiją galima plėtoti klausiant, kodėl filme nėra užkadrinio balso, įprastinių lozungų, kviečiančių saugoti gamtą;
Kas labiausiai patiko/nepatiko/įdomiausios situacijos, organizmai? - šioje dalyje svarbus išsakomos nuomonės pagrindimas, nuolat klausiant - “kodėl?”
Filmo pradžia ir pabaigos aptarimas - ką simbolizuoja filmo pradžia/tai, kad filmas pradedamas nuo dangaus, žvaigždžių, vandens, žmogaus scenų, o viskas baigiama ta pačia žmogaus scena?
- kaip filmą pradėtum ir baigtum tu?
Žmogus sengirėje - kodėl rodomas žmogus, jei filmas apie sengirę?
- kodėl žmogus rodomas tik trumpai, epizodiškai?
Muzika - Kas girdima filmo garso takelyje? kodėl filme neskamba instrumentinė muzika, o garso takelis sukurtas iš sengirėje užfiksuotų garsų?

* Pastaba: daugelis šių klausimų ar aptariamų aspektų neturi vieno teisingo atsakymo. Svarbu, kad mokiniai išreikštų savo nuomonę, ją pagrįstų, argumentuotų.

5.2. Užduočių aptarimas

Rekomenduojama pasitikrinti atliktas užduotis ir būtinai aptarti:

5.3. Tolimesnių veiklų planavimas

Rekomenduojama su vaikais sugalvoti, kokias veiklas jie galėtų vykdyti, norėdami pratęsti matyto filmo idėją:

6. Kur pamatyti?

Kur pamatyti?